Ribier

Er bestaat een vermoeden dat  dhr. Schimp deze variëteit kort na de Tweede Wereldoorlog meegebracht heeft vanuit Engeland of Frankrijk. De namen Royal en Ribier worden soms als  synoniem gebruikt want het verschil is niet steeds duidelijk. Deze druif heeft een sterke groeikracht, omega aqua terra replica watches en de onderzijde van het blad is licht wollig. De tros is groot, lang en goed geschouderd. De kleuring evenwel is moeilijker.

replica watches